’n Ondersoek na die feitelike korrektheid van die geskiedenis-kurrikulum met ’n spesifieke verwysing na die vertolking van Afrikanergeskiedenis
July 23, 2015
’n Beroemde vader en sy seun
July 27, 2015

Gebeure

1839 – Sir Christoffel (Joseph) Brand volg sy broer, P.A. Brand, as redakteur van De Zuid-Afrikaan op

1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Vredefort/Stinkhoutboom, OVS; Klerksdorp; Groot Olifantsrivier, ZAR

1901 – Anglo-Boereoorlog: C Claassen is op Somerset-Oos, Oos-Kaap, skuldig bevind aan verraad en tereggestel omdat hy perde vir ’n Boere-invalskommando opgepas het

1964 – Die Johannesburgse stasiebom ontplof

 

Geboortes

1918 – Dr. Georg Siegfried Johannes (Sieg) Kuschke, Suid-Afrikaanse nyweraar en finansiële deskundige († 27 Julie 1971)

Georg Siegfried Kuschke wat bestem was om een van Suid-Afrika se voorste nyweraars te word, is in Johannesburg gebore. Sy studie in die geologie het hy aan die Universiteite van Stellenbosch en Pretoria voltooi. In 1943 word hy by die Nywerontwikkelingskorporasie van Suid-Afrika (NOK) aangestel en in 1959 word hy hoofbestuurder, in 1964 besturende direkteur en in 1970 voorsitter van die raad – ’n dienstermyn waarin hy veel gedoen het om die ontwikkeling en gedeeltelike finansiering van geselekteerde Suid-Afrikaanse nywerhede te bevorder. Hy is op 27 Julie 1971 in Johannesburg oorlede.

 

Sterftes

1866 – Ds. Andrew Murray, een van die eerste Skotse predikant en sendeling; vader van dr. Andrew Murray (* 26 Mei 1794)

Ds. Andrew Murray was een van die eerste Skotse predikante wat goewerneur lord Charles Somerset na Suid-Afrika laat kom het om enersyds die tekort aan predikante te help verlig maar andersyds veral lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te help verengels. Hy was ook die vader van vyf seuns wat almal predikant geword het, onder wie dr. Andrew Murray en prof. John Murray, en die stamvader van die Murray-familie onder wie tallose predikante en sendelinge tel.

 

Bronne:

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. 1980. Afrikaanse Kultuuralmanak. Johannesburg: FAK.

Vriende van Afrikaans. Dae uit ons geskiedenis. ’n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek. Kaapstad: Griffel.

https://www.sahistory.org.za

https://af.wikipedia.org/wiki/