23 FEBRUARIE
October 31, 2016
25 FEBRUARIE
October 31, 2016

Gebeure 

1862 – Edenburg gestig

Die dorp het onstaan as ’n kerkdorp van die Ned. Geref. Kerk en is aangelê op die plaas Rietfontein. Die dorpsinwoners het aanvanklik gevra dat die dorp vernoem moet word na ds. Andrew Murray. Murray het egter gevra dat dit vernoem moet word na sy geboortedorp in Skotland, Edinburgh.

1866 – Die Nederduitsch Hervormde kerkgebou Potchefstroom word deur ds. Dirk van der Hoff ingewy 

Op hierdie dag is die huidige kerkgebou van die Nederduitse Hervormde gemeente Potchefstroom deur ds. Dirk van der Hoff ingewy. Die hoeksteen was al op 20 Oktober 1859 gelê, maar binnelandse onrus het die voltooiing van die gebou vertraag. Die plegtige inwyding is ook destyds bygewoon deur die President en die hele Volksraad, wat selfs sy sitting opgeskort het om die feesviering te kan bywoon. In die kerkgebou is ’n pragtige geelhoutpreekstoel wat in Natal gemaak is, terwyl die orrel in 1891 in die kerkgebou geplaas is. Die banke, plafon en beligting dateer ook uit hierdie tyd. In 1965 is hierdie kruiskerk, die oudste kerkgebou in Transvaal, tot ’n historiese monument verklaar. So word hierdie pragtige voorbeeld van ons vroeë kerkboukuns bewaar. 

1877 – Diggers News verskyn

’n Koerant, die “Diggers News”, verskyn in Johannesburg.

1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Plewman’s Farm, Arundel, Colesberg. 

1905 – Nederduitsch Hervormde-kerk in Du Toitstraat, Pretoria, ingewy

Die Nederduitsch Hervormde-kerk in Du Toitstraat, Pretoria, word ingewy deur prof. PJ Muller – die eerste predikant in Transvaal om ’n geestelike kleed aan te trek.

1968 – Die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU) geopen  

Die Randse Afrikaanse Universiteit het tot stand gekom ingevolge Wet nr. 51 van 1966, waarin die Randse Afrikaanse Universiteit omskryf is as Afrikaans in gees en karakter, en dat die beginsels vervat in die aanhef van die Grondwet van die Republiek aan die RAU gehandhaaf sal word. Die Universiteit is op 24 Februarie 1968 amptelik geopen. Sy eerste kanselier, dr. N Diederichs, is ingehuldig, nadat die eerste 741 studente hulle op 3 Februarie begin inskryf het en die eerste lesings op 13 Februarie aangebied is. In die eerste sewe jaar is van ’n tydelike kampus in Braamfontein, Johannesburg, gebruik gemaak totdat die moderne nuwe kampus op 24 Mei 1975 deur dr. Diederichs, Staatspresident en Kanselier van die universiteit, amptelik geopen is. Die RAU is ’n universiteit van die grootstad en staan in die besonder in diens van die Afrikaanse gemeenskap. Deur sy Afrikaanse gees en karakter wil die Universiteit die kultuur, lewensbeskouing en strewe van die Afrikanervolk bevorder en verryk. Hy wil jong Afrikaners help vorm en ontwikkel om volwaardig hul regmatige plek in die intellektuele, kulturele, geestelike, ekonomiese en professionele lewe van ons vaderland in te neem. 

 

Geboortes 

1882 – Jan Gysbert Hugo Bosman (Bosman di Ravelli), pianis, komponis van kunsliedere en skrywer († 20 Mei 1967) 

Bosman di Ravelli was die eerste Suid-Afrikaans-gebore konsertpianis wat internasionale bekendheid verwerf het; hy was ook ’n baanbreker van die Afrikaanse kunslied en die eerste persoon wat ’n artikel oor musiek in Afrikaans geskryf het.

1919 – SJA (Ina) de Villiers, skrywer van seker die bekendste kookboek in Suid-Afrika, Kook en Geniet († 20 September 2010) 

Ina de Villiers was die skrywer van die Afrikaanse kookboek, Kook en Geniet, wat ook in Engels vertaal is. Daar is in 2005 geskat dat meer as ’n half miljoen Afrikaanse eksemplare verkoop is. Teen die tyd van die skrywer se dood het verkope in beide tale meer as ’n miljoen oortref, wat dit die suksesvolste Suid-Afrikaanse kookboek ooit maak. Sedert die eerste uitgawe tot die outeur se dood was die boek nooit uit druk gewees nie.

 

Sterftes 

2016 – Leon Rousseau, skrywer en stigterslid van Human & Rousseau (* 5 Maart 1931) 

 

Bronne: 

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. 1980. Afrikaanse Kultuuralmanak. Johannesburg: FAK. 

Vriende van Afrikaans. Dae uit ons geskiedenis. ’n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek. Kaapstad: Griffel. 

https://www.sahistory.org.za 

https://af.wikipedia.org/wiki/