20 JULIE
July 20, 2015
23 JULIE
July 23, 2015

Gebeure

1848 – Harry Smith verklaar Andries Pretorius tot rebel

1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Selonsrivier, Rustenburg; Graskop naby Sandspruitstasie, ZAR

 

Geboortes

1903 – Johannes (Jan) de Klerk, politikus, onderwyser en vader van FW de Klerk († 24 Januarie 1979)

Johannes de Klerk is op hierdie dag op Burgersdorp in die Kaapprovinsie gebore. Sy laerskoolopleiding ontvang hy op Aliwal-Noord waar hy op sy eerste skooldag reeds ‘n pak slae op die lyf geloop het omdat hy Afrikaans op die skoolterrein gepraat het. Hy het hom op Potchefstroom as onderwyser bekwaam en was van 1927 tot 1945 aan die onderwys verbonde, onder meer as hoof van ‘n Afrikaanse hoërskool in Primrose naby Germiston. Van 1945 wy hy hom heeltyds aan die politiek as hoofsekretaris van die Nasionale Party, LPR en LUK in die Provinsiale Raad van Transvaal. Sy belangstelling in die politiek is deels te danke aan adv. JG Strijdom wat in 1930 met mej. Susanna de Kerk, die suster van sen. Jan de Klerk getroud is. In 1954 word hy Senator en Minister van Arbeid en Openbare Werke, later Minister van Binnelandse Sake, en daarna Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Hy word op 6 Junie 1969 President van die Senaat, in welke amp hy in Oktober 1971 as Staatspresident waargeneem het tydens pres Fouché se staatsbesoek aan Iran. As lid van die Uitvoerende Komitee van die Transvaalse Provinsiale Raad en as Minister van Onderwys het hy ‘n leidende rol gespeel in onderwysbeplanning en -wetgewing. Die totstandkoming van die Nasionale Onderwysbeleid kan beskou word as sy belangrikste doel as Minister. Eredoktersgrade is deur die Universiteite van Potchefstroom (1960) en Port Elizabeth (1975) aan hom toegeken. Hy het ook die Dekorasie vir Voortreflike Diens in 1974 van die Staatspresident ontvang en was trouens maar die sede persoon wat hierdie hoë toekenning ontvang het. Na ‘n termyn van agt jaar as President van die Senaat het hy in 1975 uitgetree en hom op Krugersdorp gevestig  Hy is op 24 Januarie 1979 oorlede.

1947 – Bles Bridges, minnesanger († 24 Maart 2000)

Bles Bridges was ’n legendariese sanger wat hoofsaaklik minneliedjies gesing het. Hy is bekend vir liedjies soos “Ruiter van die Windjie”, “Op die vlerk van ’n spierwit duif”, “Maggie” en “Sweef soos ’n arend”. Hy was die eerste Afrikaanse sanger wat in die Superbowl by Sun City opgetree het en was bekend vir die rose wat hy by konserte uitgedeel het. Hy is in 2000 in ’n motorongeluk oorlede.

1952 – Lucas Maree, sanger en liedjieskrywer († 18 Februarie 2011)

Lucas Maree was ’n bekende sanger en liedjieskrywer. Hy was veral bekend vir sy treffer “Ek sou kon doen met ’n miljoen”. M-Net het die liedjie vir hulle TV-reeks Doen met ’n miljoen gebruik.

 

Sterftes

1991 – Albert Wessels, nyweraar en stigter van Toyota SA (* 1 Oktober 1908)

Albert Jan Jurie Wessels is ’n baanbreker onder die Afrikaners wat groot sukses in die sakewêreld behaal het. Sy grootste prestasie as sakeman het aan hom ’n eredoktersgraad deur die UOVS in 1968 besorg. Hy het ook die Frans du Toit-toekenning vir bedryfsleiding van die SA Akademie ontvang. Hy is op die plaas Annaspan, in die distrik Boshof, gebore. Hy matrikuleer op Boshof en behaal die graad BA met Tale en Sielkunde aan die UOVS. Hierna slaan hy ’n handelsrigting in en verwerf die graad BCom in 1934 met onderskeiding. Hy aanvaar ’n betrekking by ’n beleggingsbank, word hoof van ’n korrespondensiekollege en in Julie 1942 besturende direkteur van ’n klerefabriek. Hy stig ’n finansiële instelling en ook ’n motormaatskappy, wat ontwikkel tot die derde grootste motormonteernywerheid in die Republiek. Uit sy pen het onder meer Moffie en sy maats (1938) en Tog sterker (1941) verskyn.

2015 – Johan Degenaar, filosoof en teoloog (* 7 Maart 1926)

 

Bronne:

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. 1980. Afrikaanse Kultuuralmanak. Johannesburg: FAK.

Vriende van Afrikaans. Dae uit ons geskiedenis. ’n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek. Kaapstad: Griffel.

https://www.sahistory.org.za

https://af.wikipedia.org/wiki/