20 MAART
November 1, 2016
22 MAART
November 1, 2016

Gebeure

1881 – Vredesluiting na Transvaalse Vryheidsoorlog

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon. ’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan. Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

1887 – Boksburg gestig

Boksburg is naas Johannesburg die tweede oudste dorp aan die Witwatersrand. Boksburg het sy ontstaan aan beide goud sowel as steenkool te danke. Die eerste standplase is in Augustus 1887 verkoop. Boksburg is aangelê op die plaas “Vogelfontein”. Boksburg is vernoem na W.E. Bok, die staatsekretaris van die Zuid-Afrikaansche Republiek. Hy was deel van die tweede deputasie na Engeland om te protesteer teen Britse anneksering van die ZAR.

1890 – Die Vrouesendingbond van die NG Kerk gestig

Op hierdie dag is die Vrouesendingbond van die NG Kerk op Wellington gestig, waar in 1877 die Sendinginstituut opgerig is. Aanvanklik het die organisasie net in Kaapland, maar weldra landwyd opgetree. Vir byna ’n eeu het Afrikaanse vroue skitterende werk langs hierdie weg verrig. Die Evangelie is onder Indiërs, Kleurlinge en Swart volke verkondig, die Bybel of Skrifgedeeltes versprei, maatskaplike opheffingsprogramme geloods, reusebedrae geld is ingesamel om arbeiders op te lei of in die verkondigingsterreine werksaam te hou en onderwysskemas is aan die gang gesit. Hierdie Bond het op verskeie maniere die Kerk ook buite die landsgrense in sy taak gesteun. Vandag is die Bond steeds deeglik georganiseer en word van die mees moderne tegnieke en metodes gebruik gemaak om die Christus-opdrag te vervul. Uit die optrede van die Bond volg noodwendig newe-voordele vir diegene wat bereik word, gesonde gesinslewe, beroepsopleiding, geldelike stabiliteit en word veral die geleentheid geskep dat inheemse volkere self weer aan hulle eie mense die Evangelie suiwer kan oordra. 

1960 – Sharpeville-slagting

Die Suid-Afrikaanse polisie skiet 69 betogers teen die paswette dood by die polisiekantoor in Sharpeville.

1990 – Suidwes-Afrika kry onafhanklikheid

Die voormalige Suidwes-Afrika (Namibië) verkry onafhanklikheid van Suid-Afrika, met Sam Nujoma as eerste president.

 

Geboortes

Geen

 

Sterftes

Geen

 

Bronne:

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. 1980. Afrikaanse Kultuuralmanak. Johannesburg: FAK.

Vriende van Afrikaans. Dae uit ons geskiedenis. ’n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek. Kaapstad: Griffel.

https://www.sahistory.org.za

https://af.wikipedia.org/wiki/