14 FEBRUARIE
October 31, 2016
16 FEBRUARIE
October 31, 2016

Gebeure 

1743 – Die Politieke Raad besluit om meer kerke aan die Kaap op te rig 

Baron van Imhoff, besoekende goewerneur-generaal van Oos-Indië, het as voorsitter opgetree by die vergadering van die Politieke Raad op hierdie dag. Hy het sy kommer uitgespreek oor die onkunde op godsdienstige gebied wat hy op sy kort reis in die binneland teengekom het. Baie mense het reeds meer as drie dagreise van die kerke van Stellenbosch en Drakenstein gewoon, sodat meer kerke en beter onderwys op die platteland ’n dringende vereiste geword het. Daar is besluit dat nog twee kerke gebou word en nog twee predikante na die Kaap sou kom. Die predikante van die VOC was in hierdie jare betaalde amptenare van die VOC. Dit is opvallend dat die VOC, wat uitsluitend ’n handelsliggaam was, ook sake betreffende die godsdiens aan die Kaap gereël het en so verantwoordelik was vir die vestiging van die Calvinistiese godsdiens aan die suidpunt van Afrika. 

1839 – Uitleg van die derde Voortrekkerdorp, Pietermaritzburg 

Die regulasies vir die uitleg van die derde Voortrekkerdorp, Pietermaritzburg – die eerste in Natal – is op hierdie dag in 1839 gedateer. Dit was digby die laer van kmdt. Greyling, en het in Oktober 1838 reeds besluit dat ’n dorp op daardie plek aangelê moet word. Dit is ter herinnering van Pieter Retief en Gerrit Maritz as Natalse Trekkers so genoem. Vroeër was dit as Stinkhoutrand bekend. Die inwoners het besonder spoedig tuin gemaak en water verskaf en ook huise in onder meer Kerk-, Berg- en Retiefstraat gebou. Dit was ’n welkome verandering na al die maande waarin die Natallers in walaers moes leef en na die ellende van die hele 1838 en na die eerste onsekerheid vandat Dingaan in Desember 1838 volledig verslaan is.  

1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Roodekalkfontein;  WatervaldrifBloubank, OVS 

1900 – Anglo-Boereoorlog: Die Beleg van Kimberley eindig 

Die beleg van Kimberley kom na 123 dae tot ’n einde. Genl. French se voorhoede betree die dorp rondom 16:00 die agtermidag. Ongeveer 5800 projektiele komende van verskeie kanonne het op die dorp geval. Daar was slegs 134 ongevalle waarvan 21 uit publieke geledere.

1976 – Die eerste studente vir die nagraadse diploma in Museumkunde aan die Universiteit van Pretoria word geregistreer 

Die Raad van die Universiteit van Pretoria en die Departement Nasionale Opvoeding het die instelling van ’n nagraadse diplomakursus in Museumkunde aan die Universiteit goedgekeur met ingang van 1976. Dit was die verwesenliking van ’n ideaal wat lank reeds deur kultuurleiers gekoester is. In die lig van die toenemende belangstelling in en die uitbreiding van die museumwese dwarsdeur die land, en ook die oplewering in bewaringsbewuste wat tans oral sigbaar word, was dit inderdaad ’n voorwaartse stap om te verseker dat die natuur-, kuns- en kultuurhistoriese erfenis van die volk deur opgeleide en akademies geskoolde museumkundiges op wetenskaplike wyse vir die nageslag bewaar word. 

 

Geboortes 

1819  Jacobus Hendrik Hatting, vegter by die Slag van Bloedrivier en skrywer van ’n vroeë geskiedenis van die Voortrekkers († 18 Junie 1897) 

Jacobus Hendrik Hatting verlaat die Kaapkolonie in 1836 saam met die Groot Trek. Hy neem deel aan die Slag by Bloedrivier, waarna hy hom in 1838 op die plaas Dageraad in die distrik Utrecht vestig. Hatting het in 1893 sy Groot Trek herinneringe, onder meer sy deelname aan die Slag by Bloedrivier en die beleg van Port Natal (1842), opgeteken in die boekie, De Geschiedenis van de Hollandsch-Afrikaansche Boeren vanaf hun vertrek uit die Kaapkolonie tot op die aftreding van president Burgers. In 1896 het hy die grafte van Piet Retief en sy geselskap aangedui. Hy is op 18 Junie 1897 op sy plaas oorlede. 

1853 – Alfred Beit, vriend van Cecil John Rhodes en medestigter van De Beers Mining Company en Suid-Rhodesië († 16 Julie 1906) 

1919 – Vader Frans Claerhoutn Belgies gebore Suid-Afrikaanse priester en skilder († 4 Julie 2006) 

Frans Claerhout was ’n Rooms-Katolieke priester en skilder, gebore te Pittem, België, wat van 1946 in Suid-Afrika woonagtig was. Hy was die hoof van die Sint Francis Missie te Thaba Nchu. Sy skilderye is gewild in Duitsland, België, Kanada, Verenigde State en die Verenigde Koninkryk.

 

Sterftes 

Geen 

 

Bronne: 

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. 1980. Afrikaanse Kultuuralmanak. Johannesburg: FAK. 

Vriende van Afrikaans. Dae uit ons geskiedenis. ’n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek. Kaapstad: Griffel. 

https://www.sahistory.org.za 

https://af.wikipedia.org/wiki/