9 MAART
November 1, 2016
11 MAART
November 1, 2016

Gebeure

1648 – Jan van Riebeeck se eerste besoek

Jan van Riebeeck se heel eerste besoek aan die Kaap duur van 10 tot 18 Maart 1648 toe hy lid was van die bemanning van ’n skip wat die oorlewende bemanning van die Haarlem kom haal het.

1892 – Spoorlyn tussen Kaapkolonie en die Oranje Vrystaat geopen

1900 – Anglo-Boereoorlog: Slag by Abrahamskraal/Driefontein, OVS

1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Bethulie-brug

1901 – Anglo-Boereoorlog: Krygsgevangenes vrygelaat

Al die krygsgevangenes word uit die tronk op Aberdeen vrygelaat. Dit volg nadat ’n aantal Kaapse rebelle die dorp beset het.

1903 – Danie Theron herbegrawe

Danie Theron, baasverkenner, is op die plaas Eikenhof, by Kliprivier, langs sy geliefde Hannie Neethling herbegrawe.

1905 – Kaapse parlement geopen

Sir Walter Heley-Hutchinson open die Kaapse parlement. Hy beloof amnestie aan al die Kaapse Rebelle van die Anglo-Boereoorlog.

1914 – Koopmans-De Wet-huis museum open sy deure

Die Koopmans-De Wet-huis in Strandstraat, Kaapstad, Wes-Kaap, is as ’n museum van oudhede geopen.

1933 – Solovlug se suksesvolle landing

Victor Smith maak een van die eerste suksesvolle landings in Suid-Afrika, onderweg vanaf Kaapstad na Londen, op ’n solovlug, op die Knersvlakte, naby Vanrhynsdorp. Hy land met die hulp van ’n noodfakkel.

1960 – Die Milnerton-vuurtoring word in gebruik geneem.

 

Geboortes

1850 – Christoffel Coetzee de Villiers, vader van die Suid-Afrikaanse genealogie († 4 September 1887)

Met reg word Christoffel Coetzee de Villiers nie alleen die vader nie, maar ook die prins van die Suid-Afrikaanse genealogie genoem. Hy het feitlik alleen die geslagsregisters opgestel van byna alle Suid-Afrikaanse stamouers wat voor 1880 na die Kaap gekom het. Dis ’n prestasie wat uniek is in die genealogiese wêreld. Om hierdie groot taak te verrig, het hy die doop- en trouregisters van die agt oudste gemeentes in ons land van 1665 tot 1810 deurgewerk en die inskrywings onder die betrokke familiename geïndekseer. Aangesien die registers van sommige gemeentes, soos Paarl en Stellenbosch, onvolledig was, het hy die leemtes probeer aanvul deur navorsing in die staatsargief en weesheerkantoor. Ongelukkig is hy jonk oorlede, op 4 September 1887 voor sy 38ste verjaarsdag, toe sy groot taak nog nie voltooi was nie. Die Kaapse parlement het toe ’n som geld beskikbaar gestel vir die voltooiing van die werk deur G McCall Theal en WJ Vlok. In 1893 is die eerste deel van die Geslachtregister der oude Kaapsche Familiën gepubliseer, gevolg deur dele twee en drie in 1894. Hierdie registers is in 1966 deur Balkema herdruk en staan bekend as die De Villiers/Pama-herdruk.

1898 – Attie van Heerden, Olimpiese atleet en rugbyspeler († 14 Oktober 1965)

 

Sterftes

1887 – Jan Gerritse Bantjes, onderwyser en sekretaris aan die voorlopige Voortrekker-administrasie en aan komdt.-genl. Andries Pretorius. Hy het die verdrag tussen Retief en Dingaan gedokumenteer (* 8 Julie 1817)

Jan Gerritze Bantjes was ’n Voortrekker. Hy sluit hom op Nuwejaarsdag 1837 aan by die Voortrekkerlaer op Thaba Nchu en vergesel Andries Pretorius die volgende jaar op sy Wenkommando en hou die joernaal van die ekspedisie. In 1839 vestig hy hom op Pietermaritzburg as prokureur, maar keer in 1840 terug na die Kaapkolonie. In 1848 tree hy op as onderwyser en “Klerk van den Kerkraad” op Fauresmith. Hy word in 1865 onderwyser op Potchefstroom waar hy in 1887 sterf.

 

Bronne:

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. 1980. Afrikaanse Kultuuralmanak. Johannesburg: FAK.

Vriende van Afrikaans. Dae uit ons geskiedenis. ’n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek. Kaapstad: Griffel.

https://www.sahistory.org.za

https://af.wikipedia.org/wiki/