Afrikaanse Kultuurkroniek

marthinus-van-bartMarthinus-van-BartMARTHINUS VAN BART, Redakteur van KultuurKroniek, is ’n joernalis-skrywer oor kultuurgeskiedenis met meer as 40 jaar ervaring van die joernalistiek. Hy was van Januarie 1976 tot einde November 2013 verbonde aan Die Burger in Kaapstad as senior spesialisskrywer en redakteur van erfenissake en het na sy aftrede hom by die FAK as Afrikaanse kultuurskrywer aangesluit.

Sy loopbaan het in 1967 as aanbiedingsassistent by die SAUK begin. Ná sy diensplig in die SA Vloot in 1968, het hy akademiese opleiding ontvang aan die Randse Afrikaanse Universiteit [BA Geesteswetenskappe] en die Universiteit Stellenbosch [BA (Hons.) Filosofie en die Hoër Onderwysdiploma]. Hy is ’n lid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Oor die jare is verskeie toekennings aan hom gedoen vir voortreflike bewaringsjoernalistiek, kultuurbevordering en die bewusmaking by die publiek van die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse volksboukuns en die kultuurgeskiedenis van die land se breë kultuurverskeidenheid. Onder die toekennings aan hom is die goue medalje van die Stigting Simon van der Stel, die  medalje (van suiwer silwer) van die Stigting VOC, die ere-penning van die Afrikaanse Volkskultuurvereniging en die ATKV, en die Cape Times Centenary Award wat deur die Kaapse Instituut van Argitekte toegeken is.

Marthinus was as joernalis, vakkundige en geldinsamelaar persoonlik betrokke by verskeie historiese bewaringsprojekte, soos die restourasie van die eerste Christelik-nasionale Afrikaanse skool in die land, die Hugenote-Gedenkskool op Kleinbos in Dal Josafat; die oprigting van ’n Anglo-Boereoorlog-monument (Kaapse Rebelle-monument) op Laborie in die Paarl; die herdenking in 2006 van die Slag van Blaauwberg, en die omvattende restourasie van die historiese St. Stephen’s-kerk op Riebeeckplein in Kaapstad. Die gebou was aanvanklik in 1802 die eerste openbare skouburg in Suid-Afrika, African Theatre. Marthinus is trustee van die St. Stephen’s Restourasietrust en neem op rotasie-grondslag ook waar as voorsitter.

Drie nie-fiksie-kultuurboeke het reeds uit sy pen verskyn, naamlik Vir Vryheid en vir Reg, ’n Anglo-Boereoorlog-gedenkboek, Songs of the Veld and Other Poems, Engelse gedigte uit die Anglo-Boereoorlog en Kaap van Slawe – Die Britse slawebedryf van 1562 tot 1910: Met spesiale verwysing na die Kaap die Goeie Hoop vanaf 1680. Hy was ook die redakteur van Die Nasionale Vrouemonument Honderdjarige Herdenking: Verlede – Hede – Toekoms, wat op 16 Desember 2013 by die FAK verskyn het, en was medeskrywer van Die Afrikanerrebellie 1914-1915, wat in 2014 verskyn het. Hy doen tans navorsing oor die diatoniese harmonika as pioniersinstrument van Suid-Afrikaanse volksmusiek – met die oog op ‘n harmonika-en-kitaar-leerboek in Afrikaans vir beginners. Hy is musiekonderwyser in harmonika-en-kitaar vir beginners by die Nobelpark Musieksentrum in Sanlamhof, Bellville. 

KONTAKBESONDERHEDE:
E-pos: [email protected]
Telefoon: 072 740 5203

Apartheid: Die verhaal in vier dele

Deur Marthinus van Bart ’n DVD wat die komplekse verhaal uiteensit van apartheid en afsonderlike ontwikkeling as politiek-maatskaplike pogings om ...
Lees verder

Vlammesee verswelg ‘bakermat van Afrikaans’

Deur MARTHINUS VAN BART Toe die historiese opstal van die Hugenote-plaas De Kleyne Bos (Kleinbos) in Dal Josafat naby die ...
Lees verder

Van Riebeeck’s het Klassieke musiektradisie in SA gevestig

Marthinus van Bart [email protected] Een van die hoogste kultuuruitinge van enige gemeenskap is die uitvoerende kunste, veral musiek. Daarom is ...
Lees verder

Waar Boer en Boesman se musiek harmonieer

Marthinus van Bart [email protected] Een van die vroegste musiekinstrumente van Suider-Afrika, die mondboog, het pas sy debuut op die gewilde ...
Lees verder

Eugène Marais dramatiseer Koranna-dwaalstorie oor inheemse musiek

Marthinus van Bart [email protected] Die digter, skrywer, joernalis en natuurwetenskaplike Eugène Marais se Koranna-dwaalstories is sekerlik die uniekste vertolking van ...
Lees verder

Koina se musiekinstrumente verwant aan Europa s’n

Marthinus van Bart [email protected]    Die Franse natuurkundige reisiger, kartograaf en kunstenaar Francois le Vaillant (1753-1824) het die Kaapprovinsie in ...
Lees verder